Plánografia

Veľkoformátová tlač

Farebná a čiernobiela tlač stavebných a technických výkresov rýchlosť až 165 A1 formátov za hodinu.

Maloformátová tlač

Farebná a čiernobiela tlač do formátu A3+.

Tlač prezentácií

Plnofarebná a čiernobiela tlač prezentácii a postrov z možnosťou nakašírovania na kapa dosku.

Doplnkové Služby

Kompletizácia výkresov, spinkovanie, dierovanie.

predaj spotrebného materiálu